Aktuellt

Pressad situation för barnen på hemmen!

I över fyra månader har barnen varit isolerade på våra hem. Corona-pandemin slår allt hårdare för varje dag mot folket i Bolivia. Hälsovården har fullständigt kollapsat och myndigheterna tappat kontrollen. Folk som blir sjuka får ingen hjälp. De kommer inte in på sjukhusen som är överfulla och stängda för att ta emot nya patienter som är svårt sjuka.

Människor dör ute på gatorna och i sina hem. De döda läggs i kistor som sedan plastas in och blir stående i hemmet eller på gatorna i flera dagar innan de kan hämtas.

Vår ledare Javier berättar om en god vän och skolkamrat som blev sjuk i Covid 19. Han uppsökte flera olika sjukhus, men blev inte insläppt och efter mindre än 48 timmar avled han, bara 53 år gammal. Några dagar senare avled också hans far i samma sjukdom.

Vi försöker skydda våra barn och personalen så gott vi kan och tack och lov så har ingen blivit sjuk. Personalen är barnens trygghet, men att leva under denna press och rädsla under så lång tid är otroligt påfrestande för alla.

Genom åren har vi gått igenom många utmaningar, men det vi nu står inför är av en helt annan dimension och mycket svårkontrollerad. Framför allt lever personalen och deras familjer i riskzonen att bli drabbade av Covid 19, och när det nu inte finns någon hjälp att få om du blir smittad kan det uppstå livshotande situationer.

 

Livet på hemmen under isolation. Personalen gör ett fantastiskt och hängivet arbete för barnen som nu bara kan röra sig på det begränsade området runt våra hem. Eftersom skolorna är stängda måste allt skolarbete genomföras på hemmen och då hjälper de äldre ungdomarna de yngre med uppgifterna de får från skolan.

Utöver det dagliga skolarbetet har de också många olika aktiviteter som är med och skapar både glädje och en fin sammanhållning bland barnen. Det är en svår och oförutsägbar situation, men barnen har varandra och gemenskapen stärks genom den pressade situationen de upplever tillsammans.

Barnen vet att de har vårt stöd. När vi fick tillstånd att köra mat till hemmen med vår buss blev det jubel och glädje bland både barnen och personalen. Nu kan vi leverera mat varje vecka och det fungerar bra om än det tar nästan en hel dag att genomföra transporterna.

I den kristid som Bolivia genomgår med hårda restriktioner på olika områden stiger också priserna kraftigt på bland annat mat, frukt, grönsaker och kollektivtransporter. Prisstegringarna drabbar alla hårt i landet och stora protester genomförs och vägar blockeras. Mitt i detta kaos kan vi ändå fortsätta att ge barnen trygghet på våra hem.

Handlingskraft att visa omsorg och stöd!
Nu går vi in i semestertider här hemma. Corona-pandemin begränsar vår egen frihet och vårt resande i år, men vi kan trots detta känna tacksamhet med tanke på hur svårt många har det i andra länder.

Kära vänner, glöm inte barnen under sommarmånaderna!
Tänk på att arbetet på hemmen pågår oavbrutet under hela året utan uppehåll.

Barnen behöver oss och ditt stöd är ovärderligt!

Ha en skön sommar och var rädda om varandra.

Hjälp Oss Hjälpa Barnen