Stadgar, ekonomisk kontroll och årsrapport

Stadgar, ekonomisk kontroll och årsrapport

Barnens RäddningsArk – Sverige

Barnas RedningsArk – Norge

Är en förening och registrerad i Brønnøysundregistrene nr: 990 450 811
Den ekonomi som samlas in i Norge överförs till Barnens RäddningsArk’s 90- konto i Sverige för att sedan sändas ut till Bolivia.

Vårt arbete stöds genom bidrag och insamlingar från privata givare, skolor, företag, organisationer och kyrkor. Vi har en bred folklig förankring i samhället.

90_kontoSvensk Insamlings Kontroll

Barnens RäddningsArk är ansluten till Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar regelbundet våra insamlingar, och kontrollerar att vi använder det insamlade medlen enligt stadgarnas ändamål och enligt gåvogivarnas önskemål. Endast organisationer som uppfyller kraven och är beredda att underställa sig Svensk Insamlingskontroll får ett 90-konto. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt ändamål.