Barnens RäddningsArk arbetar för
barnens rätt till ett liv och en framtid!

Ekonomisk kontroll

Barnens RäddningsArk – Sverige

  • Auktoriserad revisor Luleå Revisionskontor.
  • Vi står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer här >>
  • Vi har 90-nummer för all ekonomisk insamling. Postgiro 90 11 11 – 5.

Barnas RedningsArk – Norge
Är en förening och registrerad i Brønnøysundregistrene nr: 990 450 811

Vårt arbete stöds genom bidrag och insamlingar från privata givare, skolor, företag, organisationer och kyrkor. Vi har en bred folklig förankring i samhället.

90_kontoSvensk Insamlings Kontroll

Barnens RäddningsArk är ansluten till Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar regelbundet våra insamlingar, och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi utlovat till givarna. De ställer upp en rad regler och kriterier för organisationer som vill ansluta sig och få ett s.k. 90-konto (ett post- och bankgirokonto som börjar på siffrorna 90). Endast de som uppfyller kraven och är beredda att underställa sig Svensk Insamlingskontroll får ett 90-konto. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt ändamål.

Bakom SFI står SAF, LO, TCO, SACO och Föreningen Auktoriserade Revisorer.

Om en organisation inte följer SFI:s krav dras 90-kontot in.

De viktigaste reglerna:

  • Innehav av 90-konto får bara ideella föreningar, stiftelser och andra juridiska personer ha. Inte privatpersoner.
  • Högst 10 procent av de insamlade pengarna får gå till administration och högst 5 procent till information.
  • Pengarna ska användas på det sätt man utlovat.
  • Insamling till i huvudsak politiska ändamål godkänns inte.