Välkommen till Barnens RäddningsArk

Barnens RäddningsArk är en ideell, fristående, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och en framtid.

Barnen är vårt hopp och vår framtid!
Finns det något härligare än att se glada, trygga och lyckliga barn med tro på framtiden!
Barnens RäddningsArk har två hem för gatubarn i Bolivia. Vi tar emot pojkar och flickor som lever på gatan eller som befinner sig i riskzonen att börja leva där. De går i skola och får utbildning som ger dem möjligheten till en ny framtid

ombrabilden
Barnens RäddningsArk

Barnens RäddningsArk arbetar med akuta och långsiktiga insatser för gatubarn i Bolivia genom rehabilitering och utbildning.
Läs mer om Barnens RäddningsArk >>

historikbild

Historik

I dag har vi 33 flickor och 49 pojkar i olika åldrar som går i bolivianska skolor. Vi vill att våra barn och ungdomar skall känna att de har ett hem och en familj. Läs mer >>

fadder_bild

Bli fadder för hemmen i Bolivia

Var med och ge gatubarnen allt de behöver för att trygga sin framtid. Bli fadder för barnhemmen i Bolivia.
Läs mer >>

Vi stöttar Barnens RäddningsArk