Om Barnens RäddningsArk

Barnens RäddningsArk är en ideell kristen organisation för barnens rätt till ett liv och en framtid.

Barnen är vårt hopp och vår framtid!

Finns det något härligare än att se glada, trygga och lyckliga barn med tro på framtiden!
Barnens RäddningsArk har två hem för gatubarn i Bolivia. Vi tar emot pojkar och flickor som lever på gatan eller som befinner sig i riskzonen att börja leva där. De går i skola och får utbildning som ger dem möjligheten till en ny framtid.

 

 

Barnens RäddningsArk arbetar i linje med FN:s barnkonvention

Grundtankar i barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
  • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
  • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Läs mer om FN:s barnkonvention >>

  • I Sverige grundades Barnens RäddningsArk 1991 i Gällivare.
  • I Norge grundades Barnas RedningsArk 2001 i Oslo.

 

Barnens RäddningsArk´s integritetspolicy för publicering av bilder

De bilder som vi publicerar på vår websida, i nyhetsbrev och övriga sociala medier är tagna av våra bolivianska ledare som arbetar på hemmen i Bolivia. Det råder strikt fotoförbud för utomstående att ta bilder av barnen. Representanter för Barnens RäddningsArk i Sverige eller Norge får i samband med besök på hemmen ta bilder för att spegla arbetet i samband med föreläsningar och insamlingar. Bilderna tas alltid i närvaro av bolivianska ledare och med tillstånd av de personer som förekommer på bilderna.

 

Barnens RäddningsArk arbetar med:

  • akuta och långsiktiga insatser för gatubarn i Bolivia genom rehabilitering och utbildning.
  • en aktiv medverkan för ”internationalisering” på våra skolor. Genom information och undervisning inspirerar vi barn och ungdomar att hjälpa och visa solidaritet för barn i svåra och utsatta situationer i andra länder. Det är fantastiskt att se hur barn visar engagemang och solidaritet att hjälpa andra barn. Det är viktigt och påverkar hela vårt samhälle.

SkolarbeteSkolornas insatser

  • Flera skolor är en viktig del i Barnens RäddningsArk. Vi besöker skolorna varje år för att ge information och redovisa utvecklingen för barnen på hemmen och genomförda projekt. Läs om skolornas projekt: Skolprojekt.
  • Vi ger möjlighet för lärare, elever, understödjare och andra som är involverade i arbetet att resa till Bolivia för att se utvecklingen på hemmen. Läs mer om detta under länken Reseberättelser.

Studiebesök

Alla eventuella studiebesök på våra hem planeras alltid av Barnens RäddningsArk tillsammans med projektansvarig i Bolivia. 
Detta med hänsyn till barnen och det mycket krävande och känsliga arbetet.

Volontärer
Barnens RäddningsArk har ingen möjlighet att ta emot volontärer. Allt arbete genomförs uteslutande av bolivianska ledare med övrig personal.