Rädda Unga Liv i Bolivia Från Undergång!

Barnen kan inte försvara sig själva, men vi – du och jag – kan tillsammans försvara barnen!

Barnens RäddningsArk arbetar i Bolivia med att rädda unga flickor och pojkar som är i farozonen för att börja leva på gatan.

De barn som redan börjat vistas på gatan behöver vår akuta hjälp att komma därifrån eftersom de annars snabbt anpassar sig till ett liv som gatubarn med missbruk, våld och kriminalitet.

Vi ger barnen möjlighet att komma till en trygg miljö på våra två hem där de får uppleva omsorg, kärlek och professionell hjälp att hantera sina traumatiska upplevelser.

Barnen får gå i skola och ges även möjlighet att studera på gymnasium, universitet eller på annan yrkesutbildning för att själva kunna forma sin framtid.

”Having a place to go – is a HOME. Having someone to love – is a FAMILY”!

Finns det något härligare än att se glada, trygga och lyckliga barn med tro på framtiden!
Hjälp Oss Hjälpa Barnen

 

Våra administrativa utgifter uppgår i dag till endast 1%! Se uppgifter i Svensk Insamlings Kontroll. 

Sänd Mig Gärna Senaste Nytt!

Vi stöttar Barnens RäddningsArk