Aktuellt

Corona-pandemin har drabbat våra hem!

Covid 19 fortsätter att sprida sig runt om i hela Bolivia med stor dödlighet! På båda hemmen lever våra barn i isolation sedan fem månader och det är naturligtvis stora påfrestningar för både personalen och barnen. Vi har försökt skydda våra barn och personalen så gott vi kunnat, men nu har vi ändå flera som insjuknat och testats positiva i Covid 19!

Alex som kör vår buss och hämtar mat till hemmen är en av dem som smittats, men han är nu på bättringsvägen. De övriga bland barnen och personalen som insjuknat är också på bättringsvägen.

Våra ledare är förtvivlade över att vi fått in smittan på hemmen samtidigt som de försöker göra allt för att också skydda sig själva. Vi står inför en situation som är mycket svår att hantera! Alla är rädda för att bli smittade och att fler skall insjukna.

Skolorna hålls fortfarande stängda och all undervisning fortsätter att genomföras på hemmen. Det som har förbättrats är att undervisningen nu kan bedrivas via internet på flickhemmet.

För att detta skulle fungera har vi följt skolornas begäran och köpt in webb-kameror samt annan utrustning till våra datorer. Nu kan flickorna vara uppkopplade med sina lärare under lektionerna vilket naturligtvis underlättar all undervisning. Pojkhemmet som ligger längre ut på landsbygden har för svagt internet i området så där kan vi ännu inte ha undervisning via internet. Där fortsätter vi som tidigare och personalen hjälper till med skolarbetet.

Utöver det dagliga skolarbetet genomförs också många olika aktiviteter som lättar upp den pressade situationen alla lever under.

 

Hälsovården har fullständigt kollapsat i landet. De som insjuknar i Covid 19 får ingen hjälp!  Sjukhusen är överfulla och stängda för att ta emot nya patienter som är svårt sjuka. Människor dör ute på gatorna, framför sjukhusen och i sina hem. Läkare och övrig sjukvårdspersonal som inte får någon skyddsutrustning blir smittade och många har avlidit. De försöker skydda sig så gott det går med svarta sopsäckar när ingen annan skyddsutrustning finns att tillgå. Poliser och andra i offentliga tjänster dör och över 100 pastorer har också avlidit.

Bolivia- ett land i stor kris! Bolivia står mitt i denna omfattande pandemi men står även inför ett politiskt val med stora oroligheter. Stora folkmassor demonstrerar på gatorna, vägarna är blockerade med sprängsten och matt och medicintransporterna kommer inte fram och det har bland annat inneburit att matpriserna stigit ännu mer.

Mitt i detta kaos kan barnen ändå leva i trygghet på våra hem genom de hängivna arbete som personalen gör och det ekonomiska ansvaret vi tar.

Tack för ditt stöd! Barnen behöver oss mer än någonsin!

Hjälp Oss Hjälpa Barnen!