Aktuellt

Genom alla svårigheter finns en väg som leder framåt!

Det sjuder av liv bland barnen på hemmen!
Vår personal har tillsammans med barnen funnit lösningar som gör att livet går vidare på hemmen, trots Corona-pandemins härjningar. Det som tidigare var barnens naturliga vardag, är det inte i dag. Genom alla svårigheter och hinder finns det ändå en väg som leder framåt!
Vi ser en imponerande anpassningsförmåga och glädje bland barnen. I stället för passivitet ser vi en kreativitet som är utvecklande för barnen på många områden och som samtidigt håller rädslan på avstånd. Tillsammans har barnen trygghet i varandra och genom vänskap och stöd är det lättare att se fram emot nästa dag.

Det grönskar på hemmen!
Eftersom barnen inte kan vara i skolan, utnyttjar de tiden med att vara tillsammans med personalen och odla och skörda grönsaker. Båda hemmen ligger ute på landsbygden och grannarna är jordbrukare som gärna visar barnen hur man gör. Det största problemet är tillgången på vatten som gör att skörden blir begränsad om torrperioden blir för lång. Vi har alltid odlat majs, men nu finns det planer på att odla mer grönsaker och även att sätta potatis. Vi har kört ut extra matjord för att få bättre skörd. Vi får prova oss fram så ser vi vad som ger resultat, men varje liten skörd blir ändå till stor glädje bland barnen!

Små barn med stora drömmar
Stoltheten lyser ur barnens ögon som tindrar av iver och glädje när de får visa upp vad de kan. Enkla eller svåra uppgifter spelar ingen roll. Det viktigaste är att någon bryr sig och vill se och beundra resultatet eller hjälpa till när någon kört fast i en uppgift.
Barnen drömmer och fantiserar om vad de vill bli i framtiden. ”Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket”, sjunger man i en känd visa. Den handlar om barns fantasi och deras drömmar. Att vi kan hjälpa barnen så att deras drömmar en dag blir till verklighet är något helt fantastiskt. Det är vår belöning! De gör själva sina vägval, men vi står vid deras sida

  Julián klar för att flytta ut från El Arca.

Flyttklar för att öppna egen firma med en kompanjon!
Så kom den stora dagen då Julián beslutade sig för att lämna pojkhemmet El Arca som färdigutbildad elektriker! Julián kom till oss som en liten grabb, från svåra förhållanden, för 13 år sedan. På pojkhemmet fann han trygghet, fick gå i skola och slutligen studera till elektriker.
Naturligtvis blev det en känslomässig stund då Julián tog farväl av de övriga på hemmet. Han avslutade med att hålla ett kort tal till de övriga pojkarna och samtidigt tacka ledarna för allt stöd han fått under åren. Nu skall Julián starta ett litet företag tillsammans med en kompis. Bra jobbat Julián och lycka till i framtiden!

 

Ana María besöker pojkarna på El Arca.

För 29 år sedan började vi arbeta tillsammans med Ana María för att hjälpa gatubarn på gatan med mat, kläder och sjukvård. Vi hade inga hem och arbetet bedrevs direkt på gatan under de första två åren, innan vi fick vårt första hus dit vi kunde erbjuda gatubarnen att komma. Det var en dramatisk tid som Ana María nu fick tillfälle att berätta om för personalen och pojkarna på El Arca. Det blev en oförglömlig dag för alla att få lyssna till Ana Marías berättelser, om hur hon sökte upp barnen under broar och i små slumläger där de levde i stor misär med våld och missbruk. I dag är Ana María pensionerad, men arbetet lever vidare genom våra ledare Javier, Jimena och den övriga personalen på hemmen El Arca och Rosa de Sarón.

 

Nu har Kevin kamrater!
När Kevin, 8 år, kom till oss hade han levt på gatan med sin mamma i fyra år. När myndigheterna upptäckte Kevins utsatta situation, och såg att hans mamma inte kunde ta ansvar för honom, fick han komma till El Arca, vårt hem för pojkar. Det blev räddningen för Kevi

Att lämna det otrygga och farliga livet på gatan och börja anpassa sig till det nya livet på El Arca var inte lätt den första tiden. Men Kevin fick nya kompisar och började trivas på hemmet där de äldre pojkarna tog hand om honom så att han skulle känna sig trygg.

Hjälp Oss Hjälpa Barnen

 

Barn som överges!
Det finns barn i alla länder, inklusive vårt eget land, som har en svår och mycket utsatt situation. Vuxenvärlden som egentligen skall vara barnens trygghet sviker sitt ansvar och barnen växer upp under otrygga förhållanden.

Det är på många sätt stor skillnad mellan Bolivia och Sverige, men för ett barn som upplever otrygghet, våld och hunger, spelar det ingen roll i vilket land man bor i. Det gör lika ont. Barn som lever i en otrygg tillvaro finns överallt, även om vi inte lägger märke till det.

Ibland läser vi skrämmande rubriker, men det är bara toppen av isberget. Under ytan råder de mörka och kalla djupen av nöd för många barn. Ingen ser det vardagliga lidande som förstör det som skulle vara barnens trygga uppväxt, och som sedan kan prägla dem resten av livet. Det är viktigt att vi alla bryr oss och ser barnen runt oss, och att vi vågar att sträcka ut en hjälpande hand.

Mary Luz, snart färdig arkitekt.

Snart färdig arkitekt och redan projektledare!
För fyra år sedan påbörjade Mary Luz, 21 år, sina universitetsstudier för att läsa till arkitekt. Hon kom till oss när hon var 9 år, tillsammans med sin ett år äldre syster Norma, och deras tre yngre bröder.

Syskonskaran var totalt utelämnade för att klara sig själva och hade ingen som kunde hjälpa dem. Våra hem blev deras räddning och syskonen kunde hålla samman istället för att skingras åt olika håll.

Nu har Mary Luz knappt ett år kvar innan hon tar sin examen som färdig arkitekt. Det är inget annat än en bragd att klara de hårda studierna, speciellt med tanke på att hon inte fått vara på universitetet det sista året, på grund av Corona-pandemin. Hennes syster Norma, 22 år, studerar också på universitet och blir klar med sina ingenjörsstudier om ett år.

Mary Luz med sin första husmodell i gymnasiet.

Mary Luz valde att bli arkitekt redan när hon gick i gymnasiet (se bilden på hennes första byggmodell från den tiden) och snart blir hennes yrkesdröm en verklighet.

Nu har hon ritat sitt första hus och det kommer att byggas på tomten till flickhemmet, där hon bott under sin uppväxt. När huset står klart blir det bostad för de äldsta flickorna, som är över 18 år, och studerar på universitet eller går annan högre utbildning.

Hjälp oss att förverkliga husbygget som Mary Luz planerat! Planen och ritningarna är klara. Kostnaden för att bygga kommer inom kort, men redan nu påbörjar vi en insamling. Vi behöver ditt stöd så att vi kan förverkliga byggprojektet. Vårt ansvar här hemma är att ta det ekonomiska ansvaret. Resten tar våra bolivianska ledare hand om tillsammans med en lokal byggfirma. Vi har byggt flera gånger tidigare under åren och vi vet att det fungerar väldigt bra. När du är med och investerar (eller kanske donerar en större summa) i det nya huset investerar du samtidigt i flickornas framtid. Det är stort!

 

Hjälp Oss Bygga

 

Gåva Till Arbetet

 

Bli Månadsgivare