Aktuellt

Ett viktigt steg vidare i livet!

Åter igen får vi uppleva glädjen att se hur våra ungdomar lyckas med att uppnå viktiga delmål i livet. Trots ett år av isolation under Corona-pandemin, då barnen inte haft någon möjlighet att gå till skolan, har de ändå lyckats genomföra studierna på hemmen. De har varit tvungna att studera på egen hand, med viss studievägledning över internet från skolan. Det är verkligen imponerande att tre av flickorna, Nayeli, 18 år, Rosalia, 20 år och Delia, 18 år, lyckats slutföra gymnasiet och dessutom med fina resultat. Eftersom Nayeli och en manlig studiekamrat var de två bästa eleverna på skolan får de nu möjlighet att komma in på det statliga universitetet utan att genomgå några inträdesprov. Nayeli vill studera företagsadministration och det vill också Delia om hon kommer in. Rosalia önskar studera ekonomi. Flickorna har drömmar om framtiden och sedan får vi se om drömmarna blir till verklighet. Vägen är lång och studierna är krävande, men vi står vid deras sida

Fest på hemmet för studenterna Nayeli, Rosalia och Delia!
Naturligtvis ville alla fira och gratulera flickorna när det kom hem efter examenshögtiden på skolan. Det blev fika, tal och en oförglömlig feststund för alla. Jaime och Julián som är Rosalias bröder, väntade med blommor, presenter och grattiskramar. Båda bröderna studerar och bor på pojkhemmet El Arca. Åter igen ser vi hur viktig sammanhållningen är i den stora familjen och vad det betyder för våra barn och ungdomar.

Stöd till studier!
Det är ingen självklarhet att alla barn i Bolivia får möjlighet att gå i skola. Enligt UNICEF är det är mindre än 1 av 5 som går ut sjätte klass och endast ca 18 procent som sedan går ut gymnasiet.

Av de som slutar skolan tidigt tillhör många ursprungsbefolkningen med 36 olika språkgrupper i landet. Många barn arbetar också samtidigt som de går i skola och kvaliteten på undervisningen är ofta låg, speciellt på landsbygden. För att lyfta landet ur fattigdom är utbildning av avgörande betydelse och där vill vi vara med att förändra!

Särskilt flickor får en bristande skolgång. Flickornas grundläggande rättigheter tillvaratas inte och de drabbas därigenom av socialt utanförskap och fattigdom. Flickor från ursprungsbefolkningen är speciellt utsatta och deras röster värderas inte lika högt som pojkarnas. Förklaringen till detta finns till stor del i den kultur som råder i landet.

På våra hem, där de flesta av barnen kommer från ursprungsbefolkningen, får flickor och pojkar samma förutsättningar till skola och individuell utbildning.
Det tar barnen ur och bort från den misär och fattigdom där de kommer ifrån. Över hela Bolivia finns det i dag män och kvinnor som vuxit upp på våra hem och som i dag har både arbeten och familj. Vilken glädje! Det ger oss naturligtvis motivation att fortsätta kämpa för barnens rätt till ett liv och en framtid.
Ni som ger oss de ekonomiska förutsättningarna att ge barnen skolgång och utbildning kan verkligen vara stolta över att arbetet ger ett så fint och avgörande resultat för deras framtid.

Jul- och nyårsfirandet!
Trots Corona-pandemins härjningar i landet och i området runt hemmen kunde vi organisera och genomföra firandet på ett säkert sätt till allas stora glädje. Under flera veckor förberedde personalen och barnen tillsammans firandet och allt blev väldigt lyckat. Det var ju också extra viktigt firande eftersom barnen levt isolerade på hemmen nästan hela förra året. Firandet började med att barnen hade uppträdande för varandra som de tränat länge på. Efter det kom jul- och nyårsfirandet som avslutades med en heldagsutflykt med bad och grillning. Barnens ögon tindrade av lycka över att få möjlighet att bryta de dagliga rutinerna och isoleringen.

Barnen planterar, odlar och skördar!
På marken som omger hemmen har vi möjlighet att odla frukt och grönsaker. Eftersom barnen inte kunnat gå till skolan under Corona-pandemin har de haft mer tid för trädgårdsarbete. Det här gillar barnen och det är naturligtvis också lärorikt och inspirerande att sköta plantorna så att det ger en skörd. Flickorna har varit flitiga i trädgården sedan tidigare, men nu har också pojkarna jobbat på och fått se sina egna grönsaker på bordet. Vi hoppas att vi kan utveckla odlingarna och då framför allt på pojkhemmet eftersom vi har mer mark där att odla på.

Tidigare har vi haft en stor majsodling på markområdet. Att odla majs kräver stor tillgång på vatten och det har vi inte i dag. Vatten är tidvis en stor bristvara, speciellt under den torra tiden av året. Ibland har vi till och med haft vattenbrist för den dagliga konsumtionen. Hade vi inte borrat egna vattenbrunnar för flera år sedan hade vi haft stora problem i dag. Vissa år uteblir regnperioden på höglandet och då är det verklig brist på vatten och även hård vattenransonering.

 

Aktiviteter som skapar meningsfyllda dagar! Trots svårigheterna under det gångna året har personalen och våra ledare klarat att hantera situationen med ca 40 barn på varje hem. Bra planering och meningsfulla aktiviteter har varit en viktig lösning att hålla pandemins påfrestande inverkningar på avstånd. Barnen har ju också själva en härlig förmåga att aktivera varandra.

Med stor beundran ser vi en fantastisk sammanhållning och där också de äldre ungdomarna tagit ett stort ansvar för de yngre. Vi har skrivit om det tidigare och vill göra det igen. De förtjänar alla vår stora respekt och beundran. Nu hoppas vi att skolorna kan öppnas igen, men det vet vi ännu inte om och när det kan ske.
Det är ett otroligt känsligt läge i landet och de senaste rapporterna vi fått är att sjukvården åter igen kollapsat i de största städerna. Sjukvården liknar definitivt inte den vård vi får här hemma. Inget är gratis! Kan du inte betala får du ingen vård oavsett hur akut sjuk du är.

Det har också varit stora översvämningar i landet och i närheten av våra hem, efter kraftiga skyfall uppe i bergen. Vattenmassor med lera och sten forsade ner och har förstört vägar, krossat hus och människor har skadats och även dött. En man körde ner med sin bil och drunknade i en översvämmad kanal strax intill där våra ledare bor. Även denna gång har våra hem klarat sig trots att de ligger i de drabbade områdena.

 

Behov just nu!
Utbildning är ett av de absolut viktigaste vi kan ge ungdomarna på våra hem och är avgörande för att trygga barnens framtid. Inför detta nya läsår behöver vi stöd för allt som har med skola och utbildning att göra. Vi behöver bland annat köpa in en stor mängd skolmaterial, skoluniformer och andra kläder som de använder i skolan. Inget undervisningsmaterial är fritt i Bolivia. Vi köper det mesta av skolmaterialet på marknaden. Där får vi de bästa priserna. Om inte skolorna öppnas den närmaste tiden kommer vi ändå att behöva göra stora inköp eftersom det berör över 80 barn och ungdomar. Vi behöver också köpa undervisningsmaterial som personalen använder för att hjälpa barnen.

Stöd Till Studiematerial

 

Hjälp Oss Hjälpa Barnen

 

Bli Månadsgivare