Aktuellt

Våldsamma kravaller i Bolivia!

Detta är inte Syrien eller Irak….det är Cochabamba i Bolivia!

Efter valet, för två veckor sedan, har det pågått våldsamma kravaller över hela Bolivia. Uppfattningarna är delade om det förekommit valfusk eller inte och folket står emot varandra. Polis och militär är inkallade och våldet på gatorna är mycket omfattande med både skadade och dödade.

Våra barn på hemmen kan inte gå till skolan varje dag och personalen kan bara röra sig utanför hemmen med stor försiktighet. Maten till hemmen kan bara leverers under nattetid om det finns möjlighet att nå fram. Vi har hela tiden kontakt med våra ledare som informerar oss om läget i landet och för barnen.

 

 

Hjälp Oss Hjälpa Barnen