Aktuellt

Vad är det bästa vi kan ge barnen?

Det bästa vi kan ge barnen utöver kärlek, omsorg och trygghet på hemmen är skola och utbildning det bästa vi kan ge våra barn. Det lägger en grund för deras framtid och de kan sedan ta egna beslut om fortsatta studier och yrkesinriktning. Givetvis får de råd och hjälp av studie och yrkesvägledare.
En stor högtidsstund. I december tog Rosmery och Jafet gymnasieexamen. Som alltid är det en stor högtidsstund då familjerna kommer och firar studenterna.
Rektorer och lärare håller tal och man delar ut diplom som visar att de klarat studierna. Man spelar också nationalsången, delar ut blommor och presenter.

Det är en fantastisk upplevelse att se dessa stolta elever som lyckats slutföra ett viktigt steg i livet.
Vårt ansvar här hemma är att ge de ekonomiska förutsättningarna för skola och utbildning.
För barnens bästa. Vi har nu gått in i ett nytt skolår för alla våra barn och ungdomar. Det är naturligtvis ett stort ansvar som också kräver en stabil ekonomi.
Precis som i vårt eget land, stiger priserna även i Bolivia. Den utvecklingen måste vi följa så att barnen inte blir lidande. När vi gör allt för barnens bästa så klarar vi tillsammans av att möta de ökade ekonomiska utmaningar.

Ge en gåva


En stor familj som håller ihop. 
Banden är ofta starka mellan ungdomarna när de lämnar våra hem för att klara sig själva. De håller kontakt via sociala medier, men träffas också när det finns möjlighet, även om de bor på olika platser runt om i landet. När de normala släktbanden inte finns eller fungerar dåligt så har de varandra. Om någon får problem så kan de få stöd och hjälp av sina vänner från den tid de bodde på hemmen. Det är som en stor familj!

Vännerna kom. När Rosmery och Jafet tog gymnasieexamen kom Christian, Willy, Estefani och Angie som tidigare bott på hemmen för att gratulera dem och för att vara med på festen.
Santiago som är bror till Jafet kunde inte komma så han sände sin fru istället. Givetvis är också de övriga på hemmen med och firar. (Se bilderna nedan).

De bor över hela Bolivia. I dag finns det vuxna män och kvinnor som en gång bodde på våra hem och som i dag har familj och arbeten. Hur många de är vet vi faktiskt inte, men de är ett stort antal. Det kan vi alla glädjas över!

Våra ledare och personal i Bolivia förtjänar verkligen all vår respekt för det hängivna arbete som de utfört under snart 30 år.
Vi som arbetar för barnen i Bolivia och ni som ger oss de ekonomiska förutsättningarna kan verkligen vara stolta över att arbetet ger ett så fint resultat.

 

Tack för att du är med och ger oss en bra start inför året som ligger framför  oss.

Hjälp Oss Hjälpa Barnen