Aktuellt

Nyhetsbrev juni 2019- åter efter 28 år!

Detta fungerar!
Efter 28 år landade jag på nytt i Cochabamba i Bolivia. Vid förra besöket fanns inga barnhem men Jörgen och Solveig hade kontakt med Ana María som arbetade med gatubarnen. Under en dryg vecka i februari 2019 hade Helen och jag förmånen att få se vad som har vuxit fram och få uppleva något som gör skillnad på riktigt i människors liv. Den värme och glädje vi såg i barnen och ungdomarnas ögon är svår att beskriva med ord men jag skulle vilja sammanfatta det med en tanke som var med mig hela resan. –Detta fungerar!

När vi suttit hemma hos ledarna Javier och Jimena och lyssnat till hur de arbetar, så var upplevelsen densamma. -Detta fungerar! Det vi mötte under besök på hemmen i träffar med ledarskap och personal och ytterst i kedjan, de små och lite större människorna som fått ett hem och en familj talar sitt tydliga språk –Detta fungerar! Hela kedjan med kontakter med myndigheter och helhetssynen på barnen och ungdomarnas behov i nuet och i framtiden fungerar. Kärleken som genomsyrar arbetet och resultatet som syns i flickorna och pojkarnas ögon är tydligt. –Detta fungerar! Träningen i hur man tar sig an och bemöter varandra fungerar. Grundligheten i hur man går till väga för att kompensera för det fruktansvärda läge dessa små människor hamnat i då de förvägrats den allra mest grundläggande rättigheten. Att få födas och vara välkommen till världen.

Jag har aldrig tvivlat på att det gör skillnad för flickorna och pojkarna i hemmen genom att stötta Barnens RäddningsArk. Men det var en underbar upplevelse att få vara på plats och dela något av deras vardag. Att få skoja med de små pojkarna på samma sätt som jag gör på jobbet i Tomelilla genom att säga. –Jag tycker ni skall skaffa likadant skägg som jag har! För att sedan höra dem skratta och komma med samma invändningar som de skånska barnen. Nää..det går ju inte! Vi är ju barn!

Under en promenad tillsammans med Jörgen stannade vi till och pratade. Plötsligt brände det till på mitt smalben. När jag tittade ned var hela min sko täckt av myror. Jörgen som av egen erfarenhet kände till denna sort och upptäckt att även han blivit angripen signalerade att nu är det hastig reträtt som gäller. Två vuxna män mitt ute på ett fält som flyr och samtidigt borstar bort myror för brinnande livet låter kanske som ett klipp man hittar på internet. För mig är det ett minne som fastnat. På något märkligt sätt gör dessa myror att besöket i Bolivia känns mer verkligt. Att allt det jag sett och upplevt är ett möte där min verklighet har mött barnen och ungdomarnas verklighet på riktigt.

Stefan Salomonsson
Musiklärare
Byavångsskolan
Tomelilla kommun

PS: Här kan ni läsa vad Helen skrev i ett tidigare nyhetsbrev under rubriken ÄNTLIGEN BOLIVIA: https://www.barnensraddningsark.se/aktuellt/se-vad-som-hande-med-flickorna-under-bron/

Stort ungdomsläger!
21 av våra ungdomar som är över 15 år har nyligen varit på kyrkans ungdomsläger uppe i bergen utanför Cochabamba. Totalt var det 420 ungdomar som samlades under fyra dagar av härlig gemenskap med olika aktiviteter, spännande utmaningar och äventyr! För våra flickor och pojkar betyder ungdomslägren extra mycket eftersom det är ett tillfälle att träffa många andra ungdomar i samma ålder. Ungdomarna bodde under enkla förhållanden i tält och gemensamma lokaler i en fantastisk natur.

Lägren genomförs varje år och är något som alla ungdomarna ser fram emot med stor förväntan.

 

Carmens dröm går nu i uppfyllelse
När Carmen kom till oss med sin lillebror Rolando för tio år sedan, hade deras uppväxt varit fylld av traumatiska upplevelser. En släkting hjälpte till sist barnen att få komma bort från den svåra misären de levde i och de fick komma till våra hem. Carmen berättar att det inte var så lätt att anpassa sig den första tiden på flickhemmet, men att det började kännas bättre efter ett tag när hon fick börja gå i skola. Då var Carmen 9 år.

”Innan jag kom till hemmet kände jag mig väldigt ensam, men här på hemmet fick jag snabbt kompisar och jag började trivas. Efter några år förstod jag också att jag fått en unik möjlighet till utbildning och började även drömma om att kunna utbilda mig till idrottslärare. Nu går jag på universitet och min dröm har gått i uppfyllelse. Det är inga lätta studier, men jag skall göra vad jag kan för att lyckas för att en dag arbeta som idrottslärare. Tack alla ni som gör det möjligt för mig att få studera och uppfylla min dröm.”

 

 Två aktuella behov!
På båda hemmen värms vattnet i de stora vattentankarna på taken av solpaneler. Vattentankarna och solcellerna kräver underhåll och nu har vi behov av en översyn, rengöring och reparation på pojkhemmet El Arca. I dag finns det 45 pojkar på hemmet och då är det naturligtvis viktigt att alla delar av vattensystemet fungerar.

 

Barnens absolut högsta önskan är att få åka buss ner till djungeln för att vara där några dagar under skollovet. Bada i floderna, äta färsk frukt och nyfångad fisk som lokalbefolkningen kommer med. Vi hyr en buss och tar med oss allt vi behöver av mat och utrustning. Det är en lång bussresa på slingrande vägar över bergen och sedan ner mot den väntande djungeln och floderna. Oändligt vackert och spännande!
För att kunna genomföra resan som är planerad i juli skulle vi behöva ditt ekonomiska stöd.
Tack för din gåva

Hjälp Oss Hjälpa Barnen