Aktuellt

Åter igen kan barnen gå till skolan!

Det är lätt att se glädjen hos barnen när de äntligen har möjlighet att gå till skolan igen. Barnen går lekande, skrattande med lätta steg till skolan. Under några månader har de nu fått träffa sina kompisar och lärare utan att covid-pandemin satt stopp för skolgången.

Starka band mellan syskon!
En av våra viktigaste uppgifter är att ge möjlighet för syskon att hålla samman när familjen havererat och barnen blir utlämnade att klara sig själva. Om syskon splittras och tappar kontakten med varandra, är det en dubbel tragedi. Då är allt skydd borta och det kan sluta väldigt illa. Det är ovärderligt och otroligt viktigt för deras framtid att kunna hålla ihop och om möjligt även med andra familjemedlemmar. När de har varandra är möjligheten att klara livets utmaningar betydligt större.

Det är fantastiskt att se kärleksbanden mellan syskonen som vi har på våra hem. De stöttar alltid varandra och den äldste intar ofta det största ansvaret för de yngre. När de inte längre bor kvar på våra hem har de varandra och det är en stor trygghet.

En skara av barn i en stor familj!
Under lång tid har vi inte kunnat göra utflykter så att alla barn haft möjlighet att vara tillsammans. Det har pandemin satt stopp för. Nu har situationen blivit lite bättre och vi har kunnat genomföra utflykter igen. Våra ledare planerar olika aktiviteter där det också ingår undervisning. De äldre ungdomarna som går på universitet tar ofta ansvar för den undervisningen, och det är populärt bland de yngre som ställer många frågor.

Så kommer den efterlängtade stunden då det är dags att inta den medhavda lunchen. Barnen sitter i små grupper och syskonen äter alltid tillsammans. Alla njuter av dessa dagsutflykter som skapar fin gemenskap och glädje bland barnen.

En vardag full av olika aktiviteter!
De olika aktiviteterna för barnen på hemmen är alltid glädjande att skriva om. Bilderna är talande och inspirerar oss att fortsätta kämpa för deras framtid. Att se deras sprudlande livsglädje i en trygg miljö bland sina kompisar är en stor rikedom. När världen rasat samman för barnen finns vi där för dem för att både rädda ur en akut nöd och samtidigt skapa förutsättningar för att kunna gå vidare i livet. Lek, vardagsbestyr och skolgång går hand i hand.

 

De lär för livet och tränas också för att kunna möta olika utmaningar som exempelvis i relationer till andra barn. Att förstå hur viktigt det är att hjälpa och respektera varandra är en av grunderna de lär sig på hemmen. Det är en praktisk handling och vi ser tydligt att det fungerar bland barnen oavsett ålder.

Att också hjälpa personalen är en självklarhet för dem. Visst finns det problem, men det finns också lösningar för att kunna gå vidare. Tårar torkas och skratten och glädjen återvänder!

John överlevde!
John, 15 år, blev en natt plötsligt svårt sjuk på pojkhemmet El Arca. Han fördes medvetslös med svåra kramper direkt till ett sjukhus och svävade flera dagar mellan liv och död. Ingen visste vad som hänt.

Läkarna lade John i respirator. Efter några dagar blev John kontaktbar och efter ytterligare en vecka kunde han lämna sjukhuset. Det blev naturligtvis stor glädje när han kom tillbaka till El Arca.

Nu går han till skolan igen, men får medicin mot de kramper som han drabbats av. Att John överlevde var ett under.

Vilda lekar kan sluta illa! Det är alltid full fart på grabbarna på El Arca. Den ena vilda leken avlöser den andra.

En dag åkte José Luis, 10 år, tillsammans med några kompisar i en rutschkana och landade så illa att han bröt armen som han sedan fick gipsa. Nu har armen läkt och det är åter full fart på José Luis.

Varje barn har talang!
Det är fantastiskt att se vad som händer när ett barn ges möjlighet att kunna utveckla sina talanger och intressen. Så långt vi kan vill vi ge dem möjligheten att få utvecklas på olika områden. Det skapar glädje och en härlig kreativ utveckling som sätter fantasin i rörelse och inspirerar de övriga. ”Kan du kan jag”!

Vad är behovet?
Det är en viktig fråga vi alltid ställer oss. Det bästa vi kan göra för arbetet i Bolivia är att ge de ekonomiska förutsättningarna så att de själva kan hjälpa barnen på bästa sätt.

Våra bolivianska ledare finns på plats. De ser behoven, tar ansvar och uträttar ett helt fantastiskt arbete bland barnen med hjälp av vårt ekonomiska stöd. De förmedlar vidare till oss vilka behov de har, vilka projekt de vill genomföra och hur de kan hjälpa barnen på bästa möjliga sätt.

Tack för ditt viktiga stöd

 

Din Viktiga Gåva

 

Bli Månadsgivare

 

OBS! Samtliga foton är tagna av våra ledare Javier och Jimena i Bolivia!