FN:s barnkonvention

Barnkonventionen i korthet
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av 54 artiklar. Nedan presenteras denna i en förkortad version; alla artiklar tas inte upp i texten.

Artikel 1
Alla barn i hela världen under 18 år har dessa rättigheter

Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda.
Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk, din religion och dina åsikter

Artikel 3
De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som är bäst för barnet.

Artikel 6
Du har rätt att överleva och att utvecklas.

Artikel 7
Du har rätt till ett namn och en nationalitet.

Artikel 9
Du har rätt att vara med dina föräldrar, om det inte skulle vara dåligt för dig.
Du har rätt att växa upp hos dina föräldrar. Om det är möjligt.

Artikel 12-15
Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas. Dina åsikter ska respekteras i alla beslut som rör dig; hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar.

Artikel 18
Båda dina föräldrar har gemensamt ansvaret för din uppfostran och utveckling. De ska alltid först tänka på ditt bästa.

Artikel 19
Du har rätt att skyddas mot alla former av våld, mot vanvård, misshandel och övergrepp. Du ska inte bli utnyttjad av dina föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Artikel 20-21
Du som berövats din familj, ska ha rätt att få omvårdnad.

Artikel 22
Om du har tvingats fly från ditt hemland har du samma rättigheter som alla andra barn i det nya landet. Om du har flytt ensam ska du få speciellt stöd och hjälp. Om det är möjligt ska du återförenas med din familj.

Artikel 23
Varje barn har rätt till ett bra liv. Om du har ett handikapp, har du rätt till extra stöd och hjälp.

Artikel 24
Om du blir sjuk har du rätt att få all den hjälp och vård du behöver.

Artikel 28-29
Du har rätt till att gå i skolan och lära dig sådant som är viktigt att kunna, t ex respekt för mänskliga rättigheter och respekt för andra kulturer.

Artikel 30
Varje barns tankar och tro ska respekteras. Du som tillhör en minoritet har rätt till ditt eget språk, din egen kultur och din egen tro.

Artikel 31
Du har rätt till lek, vila och fritid och att leva i en bra miljö.

Artikel 32
Du får inte tvingats till skadligt arbete som skadar eller hindrar din skolgång och din hälsa.

Artikel 34
Du får inte utsättas för övergrepp eller tvingas till prostitution. Om du behandlas illa ska du få skydd och hjälp.

Artikel 35
Ingen har rätt att kidnappa eller sälja dig.

Artikel 37
Du får inte bli straffad på ett grymt och skadligt sätt.

Artikel 38
Du får inte bli värvad som soldat och delta i väpnad konflikt.

Artikel 42
Alla barn och vuxna ska känna till barnkonventionen. Du har rätt att få information och kunskap om dina rättigheter.