Barnens RäddningsArk arbetar för
barnens rätt till ett liv och en framtid!

Om Barnens RäddningsArk

El ArcaBarnens RäddningsArk är en ideell organisation för barnens rätt till ett liv och en framtid.

Barnen är vårt hopp och vår framtid!

Finns det något härligare än att se glada, trygga och lyckliga barn med tro på framtiden!
Barnens RäddningsArk har två hem för gatubarn i Bolivia. Vi tar emot pojkar och flickor som lever på gatan eller som befinner sig i riskzonen att börja leva där. De går i skola och får utbildning som ger dem möjligheten till en ny framtid.

Barnens RäddningsArk arbetar i linje med FN:s barnkonvention

Grundtankar i barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
  • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
  • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Läs mer om FN:s barnkonvention >>

  • I Sverige grundades Barnens RäddningsArk 1991 i Gällivare.
  • I Norge grundades Barnas RedningsArk 2001 i Oslo.

Barnens RäddningsArk arbetar med:

  • akuta och långsiktiga insatser för gatubarn i Bolivia genom rehabilitering och utbildning.
  • en aktiv medverkan för ”internationalisering” på våra skolor. Genom information och undervisning inspirerar vi barn och ungdomar att hjälpa och visa solidaritet för barn i svåra och utsatta situationer i andra länder. Det är fantastiskt att se hur barn visar engagemang och solidaritet att hjälpa andra barn. Det är viktigt och påverkar hela vårt samhälle.

SkolarbeteSkolornas insatser

  • Flera skolor är en viktig del i Barnens RäddningsArk. Vi besöker skolorna varje år för att ge information och redovisa utvecklingen för barnen på hemmen och genomförda projekt. Läs om skolornas projekt: Skolprojekt.
  • Vi ger möjlighet för lärare, elever, understödjare och andra som är involverade i arbetet att resa till Bolivia för att se utvecklingen på hemmen. Läs mer om detta under länken Reseberättelser.

Studiebesök

Alla eventuella studiebesök på våra hem planeras alltid av Barnens RäddningsArk tillsammans med projektansvarig i Bolivia. 
Detta med hänsyn till barnen och det mycket krävande och känsliga arbetet.

Volontärer
Barnens RäddningsArk har ingen möjlighet att ta emot volontärer. Allt arbete genomförs uteslutande av bolivianska ledare och övrig personal.