Barnens RäddningsArk arbetar för
barnens rätt till ett liv och en framtid!

Ekonomisk kontroll

Ekonomisk kontroll

Barnens RäddningsArk – Sverige

  • Auktoriserad revisor Luleå Revisionskontor.
  • Vi står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer här >>
  • Vi har 90-nummer för all ekonomisk insamling. Plusgiro 90 11 11 – 5.
  • Organisations no 897001-2392
  • Vår senaste årsredovisning kan ni läsa här
  • Våra stadgar kan ni läsa här

Barnas RedningsArk – Norge

Är en förening och registrerad i Brønnøysundregistrene nr: 990 450 811

Vårt arbete stöds genom bidrag och insamlingar från privata givare, skolor, företag, organisationer och kyrkor. Vi har en bred folklig förankring i samhället.

90_kontoSvensk Insamlings Kontroll

Barnens RäddningsArk är ansluten till Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar regelbundet våra insamlingar, och kontrollerar att vi använder pengarna på det sätt som vi utlovat till givarna. De ställer upp en rad regler och kriterier för organisationer som vill ansluta sig och få ett s.k. 90-konto. Endast de som uppfyller kraven och är beredda att underställa sig Svensk Insamlingskontroll får ett 90-konto. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt ändamål.