Aktuellt

Nya projekt

Under 2015 kommer vi att starta en ettårig bagarutbildning för flickorna samt svets och aluminiumutbildning för pojkarna. Utbildningarna sker på kvällstid och på  helgerna parallellt med den normala skolgången.

Hjälp Oss Hjälpa Barnen