Aktuellt

Nyhetsbrev 3-2017

På marsch framåt i livet och in i framtiden!

De kommer till oss som barn utan framtid, övergivna till ett liv i misär och fattigdom. De fick aldrig uppleva kärlek, trygghet eller omsorg och det var ingen som tog vara på deras rättigheter. Det är för dessa barn vi finns till. Varje barn har hopp och ambitioner för framtiden, och det är vårt ansvar att ge dem den vägledning och stöd de behöver i sin livsvandring. Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt för att ge dem den värdighet och framtid de har rätt till. Varje barn kan berätta sin tragiska historia om hur livet var innan de kom till oss. I dag kan de berätta om ett nytt och förändrat liv i trygghet och med möjligheter att själva ta val och påverka sin egen framtid. Vi här hemma kan alla vara stolta över att se den totala livsförändringen som barnen genomgår och hur nya förutsättningar lagts tillrätta för dem. Vårt gemensamma engagemang ger vår bolivianska personal de resurser de behöver för att på bästa sätt ge barnen en ny chans i livet.

De äldre hjälper de yngre på hemmen.

Vad vill vi göra för barnen?

Vårt mål är att ge samtliga barn som kommer till oss en tryggad framtid. Vi vill helt enkelt ge dem det vi ger våra egna barn; omsorg, kärlek, stöd och uppmuntran. Det är även vårt ansvar att de får skolgång och utbildning, men också att de får vara barn. De ska få leka, gå på fritidsaktiviteter och utveckla sina talanger och intressen. Dessa barn kommer från ett liv fyllt av svåra traumatiska upplevelser där vuxenvärlden svikit dem på olika sätt. Den första tiden hos oss är inte lätt. Barnen har så många inre sår som de måste få hjälp med att bearbeta. Steg för steg förändras barnens liv och vi ser hur glädjen och livsgnistan tänds i deras liv. Så kan det nya livet börja med helt andra förutsättningar. Målet är långsiktigt med ett fantastiskt resultat!

Norma, Yésica, Gabriela och Jhoselin.

Universitetsstudier

Sedan ett halvår har vi tre tjejer som studerar på universitet – vilken glädje!

Gabriela studerar till socionom, Norma och Jhoselin studerar till industriingenjör. Så har vi Yésica som gått vår egen bagarutbildning på hemmet och som nu fortsätter med att studera till kock under tre år.

Erland färdigutbildad socionom.

Erland färdigutbildad socionom

Vi har tidigare skrivit om att Erland klarat sina femåriga universitetsstudier till socionom. Erland kom till oss när han var en liten grabb. Nu hade han nyligen den stora examensdagen tillsammans med många andra från universitetet. Under universitetsstudierna har han haft eget boende och i dag är han en självständig ung man som vill arbeta för att hjälpa andra som har det svårt.

Det finns många kloka ord som är sagt om det viktiga att ge utbildning och ett av dem vill jag citera: ”Om din plan är för 1 år, plantera ris. Om din plan är för 10 år, plantera träd. Om din plan är för 100 år, utbilda barn”. Detta skrev Confucius redan på 500-talet f. Kr och är lika aktuellt i dag.

Raul fick många grattiskramar när han tagit sin gymnasieexamen.

De är en familj

Att se de äldre flickorna och pojkarna engagera sig med kärlek och tålamod för de nya barnen som kommer till oss är fantastiskt. Båda hemmen är som en stor familj med många syskon och naturligtvis en förutsättning för att barnen skall trivas tillsammans och känna gemenskap.

När Raul kom hem efter gymnasieexamen blev det full uppståndelse och beundran på hemmet bland de yngre och många grattiskramar. De äldre blir som goda föredömen för de yngre och en källa till inspiration att även de skall lyckas bra på skolan. Att de äldre tar sig an de yngre betyder otroligt mycket för sammanhållningen på hemmen och skapar den goda familjekänslan som är så betydelsefull för att vi skall lyckas i vårt arbete.

Textilutbildningen och svetsutbildning

Vi försöker hela tiden att ha en eller två utbildningar igång på hemmen vid sidan om den normala skolgången på bolivianska skolorna. Det är utbildningar som är yrkesinriktade och som lägger en god grund inför framtiden att få ett arbete. Just nu, tre gånger i veckan efter skoldagens slut, pågår en textilutbildning på flickhemmet och en svetsutbildning på pojkhemmet. Allt bygger på frivillighet och barnen väljer själva om de vill gå de utbildningar vi just nu kan erbjuda på hemmen. Givetvis är utbildningarna anpassade till barnens ålder så att de kan tillgodogöra sig undervisningen.

Sandra på väg till förskolan.

Sandra, 5 år

När Sandras familj raserades och det enda alternativet var att leva på gatan hade vi möjlighet att ta emot både henne och hennes tre bröder och därigenom förhindra en ännu större tragedi. Sandra och hennes bröder finns nu hos oss i en trygg och kärleksfull miljö där personalen och de äldre flickorna tar sig an henne så att hon inte längre behöver vara rädd och otrygg. Sandra och hennes bröder kom till oss ur en situation där ingen annan kunde ta hand om dem. Nu går Sandra redan på förskola och hennes bästa kompis på hemmet heter Elisabeth!

Viktiga behov

Under många år har vi haft ett särskilt stöd till inköp av kläder och skolmaterial, samt hälso- och tandvård för samtliga barn. Eftersom vi inte längre får stöd till detta måste vi finna nya vägar för att lösa den ekonomiska situationen som uppstått. Vi vill vara ute i god tid och därför påbörjar vi redan nu en viktig insamling inför 2018. Kanske du vill vara med och ge ett extra stöd till detta viktiga behov?

Årets julfirande

Som vanligt vill vi uppfylla barnens stora förväntan på julen. Det är alltid en stor glädjefest då alla firar julen tillsammans med lekar, uppträdanden, en god gemensam julmiddag och naturligtvis julklappar som bland annat innehåller kläder och skor för hela skolåret. Genom ditt stöd är du med och sprider julglädje till förväntansfulla barn på våra två hem i Bolivia.

Tack för din omsorg och kärlek för barnen i Bolivia

 

Hjälp Oss Hjälpa Barnen