FÖRTYDLIGANDE AV STADGARNAS § 1, ÄNDAMÅL.

FÖRTYDLIGANDE AV STADGARNAS § 1, ÄNDAMÅL.