Skola och utbildning

Målsättningen med vårt arbete är att hjälpa unga pojkar och flickor att komma bort från livet på gatan med drogmissbruk, våld, misshandel och sjukdomar, samt att arbeta preventivt för att förhindra att nya barn börjar leva i denna destruktiva och mycket farliga gatumiljö. På våra två hem får de uppleva kärlek, trygghet och omsorg. Barnen och ungdomarna blir stegvis rehabiliterade från de traumatiska upplevelser som präglat deras tidigare liv. De får börja gå i skola och ges möjlighet till utbildningar som gör att de en dag kommer in i ett fungerande liv i det bolivianska samhället.

Utbildning är av högsta prioritet och därför har vi också startat olika yrkesinriktade utbildningar på hemmen som sker på kvällstid, helger och under skollov, parallellt med den ordinära skolgången.

Flickorna får i dag datautbildning, sömmerskeutbildning, frisör/manikyrutbildning samt bagarutbildning (påbörjas under 2015).

HårklippningPojkarna får datautbildning, svetsutbildning samt lära sig att tillverka aluminiumramar. Fem ungdomar går på universitet och har eget boende utanför hemmen. Med iver, glädje och motivation uppnår våra barn och ungdomar goda skolresultat som kommer att trygga deras framtid.