Aktuellt

Polisen fann två små systrar under en bro!

Vi räddar unga liv!
Under en bro i Cochabamba fann polisen systrarna Thais och Damiana. Flickorna hade flytt hemifrån efter lång tid av vanvård och misshandel. De var undernärda och hade bara underkläder på sig. Mamman var i ett tillstånd utan förmåga att ta hand om sina två barn. Om polisen inte sett flickornas situation i tid under bron där de gömde sig, hade det kunnat sluta i tragedi. Genom barnavårdsmyndighetens ingripande finns nu barnen i trygghet hos oss på flickhemmet där personalen och de äldre flickorna tar hand om dem. När de kom till oss var systrarna smutsiga, rädda och hungriga. Ingen visste heller var och när de var födda. De var bara två små flickor utan riktig identitet som bara fått ett namn, men som ingen myndighet visste att de existerade, förutom mamman, och hon kunde inte ta hand om dem. Just nu pågår en process av registrering där flickorna skall få en identitet så att de kan få möjlighet att gå i skola. Vi är naturligtvis otroligt glada och tacksamma att vi har våra hem för att kunna rädda barn som kommer från utsatta situationer som hotar deras hälsa och liv.

Barnen har varandra och de har oss!
Alla barn har ett ovärderligt unikt liv att leva. Det livet skall få växa upp, spira och en dag slå ut i full blom. Varje barn har också rätt till att ha ett namn och en egen identitet. De har rätten på sin sida att få leva i trygghet och att vara under de vuxnas beskydd.

På våra hem finns tryggheten för de barn som förlorat den. Vi vet att vi inte kan ersätta en familj, men vi vet också att våra två hem blir som en familj för barnen när de kommer från svåra och farliga förhållanden. Vi har inga hem där vi bara förvarar barn. Vi har hem som barnen själva kallar familjen, där de får uppleva kärlek och omsorg från både personal och kompisar och där formas deras liv och framtid.

Hjälp Oss Hjälpa Barnen

 

Åter hemma hos familjen
Josías (5) och hans fyra bröder var på pojkhemmet El Arca i 8 månader under en tid av svåra familjeförhållanden då de inte kunde bo kvar hemma. Hela familjen splittrades på grund av olika omständigheter och pojkarna hade ingen som kunde ta hand om dem. Genom ett snabbt ingripande från barnavårdsmyndigheten, och innan pojkarna började vistas på gatan, fick vi ta hand om dem på hemmet. Där kunde de känna sig trygga och fick snabbt kompisar.

Efter några månader började familjeförhållandet förbättras och bland annat fick deras pappa ett arbete som gjorde att familjen kunde förenas på nytt. Pojkarna kunde återvända hem. Vårt mål är att barnen skall ha möjlighet att återvända till sina familjer om det går och under säkra förhållanden för barnen. När det inte går blir våra hem deras familj där de får växa upp, gå i skola och få en utbildning så att de en dag kan klara sig själva.

Övergivna syskon
Shirley, 11 år, och hennes två bröder som är 9 och 6 år gamla övergavs av sin mamma 2016 utan någon möjlighet att klara sig själva. Deras äldsta syster som var 18 år fick ansvar att ta hand om de yngre, men hon klarade inte ansvaret eftersom hon själv hade en svår personlig situation. När de kom till oss var syskonen smutsiga, rädda och undernärda. Trots det svåra förhållandet de levde under kunde de hålla ihop och vi kunde ta emot alla tre syskonen samtidigt. Under alla år vi arbetat har vi tagit hand om många syskon och därigenom har de inte tappat kontakten med varandra utan kunnat behålla familjebanden för framtiden.

 

 

Deysi, 22 år, berättar om sitt liv
Jag kom till flickhemmet Rosa de Sarón 2006. Då var jag bara sju år. Jag hade en svår uppväxt eftersom min pappa saknade arbete och inte kunde ta hand om mig. Jag var så fäst vid min pappa, men han var tvungen att resa till Argentina för att finna ett arbete och då lämnade han mig hos släktingar som behandlade mig illa. Jag fick jobba hårt hemma hos släktingarna och det var en svår tid för mig. När pappa kom hem hade han med sig en kvinna, men hon ville inte veta av mig och jag fick inte bo kvar hemma. Det var då en bekant hjälpte mig så att jag fick komma till Rosa de Sarón. Det blev min räddning.

Det var inte lätt den första tiden, men jag blev snabbt kompis med de övriga flickorna på hemmet och jag fick börja gå i skola.
Åren har gått och i dag är jag en ”señorita” som tog gymnasieexamen 2017. Jag var bästa eleven och därigenom kom jag direkt in på universitetet Mayor de San Simón utan att behöva genomgå några inträdesprov som man annars måste göra. På universitet studerar jag på humanistisk fakultet för att bli socionom. Jag har snart gått två terminer och studierna går bra även om det är svårt ibland. Rosa de Sarón betyder mycket för mig. Här får jag hjälp med studierna, och jag har också fått en fin yrkesutbildning till bagare samtidigt som jag gick i gymnasiet. Jag vet att det inte är lätt att få arbete här i landet direkt efter att jag tagit min universitetsexamen. Men får jag inte arbete direkt kommer jag att kunna försörja mig som bagare tills jag finner ett arbete som socionom. Jag har en dröm och det är att en dag få arbete på det hem där jag vuxit upp och fått allt stöd och hjälp till att bli den jag är i dag. Det här hemmet Rosa de Sarón är som en familj för mig där jag under åren fått uppleva trygghet och kärlek.
Tack alla ni som hjälper mig ekonomiskt så att jag kan studera på universitet.
Gud välsigne er alla.

Fler möjligheter till högre utbildning.
Det är inte alla som vill eller klarar att studera på universitet. Därför ger vi möjligheter till andra utbildningar som ger yrkesbehörighet. Två av pojkarna på El Arca, Julián och Raúl, går just nu en treårig utbildning för att bli elektriker. Det är ett yrke där det inte är svårt att finna arbete. I Bolivia råder annars stor arbetslöshet och många söker sig till andra länder i Syd-Amerika för att få jobb.

 

 

 

 

Fortsatt stort ekonomiskt behov till studier på universitet.
Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet vill vi ge ungdomarna i Bolivia samma chans till högre studier som vi vill ge våra egna barn. Till vår stora glädje har vi haft sex pojkar och sex flickor som fått studera på universitet under 2018. Nästa år är det planerat att ytterligare fem flickor skall börja på universitet om de klarar inträdesproven. Vi fick ett ekonomiskt engångsstöd som gjorde att vi klarade detta i år, men till nästa år har vi än så länge bara studiestöd för fyra ungdomar. Det betyder att vi är i ett stort behov av att få in ett studiestöd till ytterligare 13 ungdomar under 2019 och framåt. Kostnaderna för varje studerande uppgår till ca 1 000 SEK per månad beroende på den aktuella dollarkursen. Om till exempel två går ihop om att stödja en av ungdomarna så blir kostnaden inte så stor och vi skulle snabbt få in till studiestödet som är nödvändigt. Ditt stöd ger en fantastisk möjlighet till ungdomarna att få en högre yrkesutbildning.

 

Var med och fira jul och nyår även i år tillsammans med barnen i Bolivia!
Alla våra små och stora barn har en längtan att fira jul tillsammans.
Önskar du att ditt jul- och nyårsfirande också skall bli till glädje för barnen på pojkhemmet El Arca och flickhemmet Rosa de Sarón i Bolivia? Då kan du vara med och ge en gåva till Barnens RäddningsArks jul- och nyårs firande så att vi kan genomföra det som våra pojkar och flickor längtat efter hela året:

  • Jul- och nyårsfirande med lekar, sång, julklappar och julmat.
  • Utflykt med bad och grillning under jullovet.

Totalt kommer ca 85 barn samt personal att delta i firandet.

Tack för ditt stöd
Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

 

Hjälp Oss Hjälpa Barnen