Aktuellt

”Live”- hälsningar direkt från ungdomarna i Bolivia!

Vilken folkfest att se hundratals besökande som trängde in på skolan och runt borden för att handla hembakt, handarbeten, lotter, lyssna på konsert, delta i femkamp, gå på loppis, ”pimpla” godispåsar och naturligtvis fika.
I år var det 26 år sedan Högalidskolan, Sameskolan och Friluftsskolan Vargen i Kiruna inledde ett samarbete med Barnens RäddningsArk. Målet var att hjälpa gatubarn i Bolivia, och att ge dem möjlighet att gå i skola och få en utbildning. Sedan dess, år efter år, har elever, lärare och föräldrar gjort en fantastisk insats. Det är fantastiskt att se barn som hjälper barn och engagerar sig. Även i år var vi på plats i Kiruna inför solidaritetsdagen för att berätta om hur vi hjälper utsatta barn och unga i Bolivia. Efter fem dagar av information för elever och lärare var det dags för finaldagen och den stora och omtalade basaren på Högalidskolan. Folket köade och trängde på utanför entrén till skolan så att eleverna blev tvungna att öppna 15 minuter tidigare.

 

 

 

 

 

 

 

Kvällen avslutades med en stor överraskning för lärarna under det avslutande kvällsfikat. Vi kopplade upp oss på Skype direkt med Bolivia så att våra ledare Javier och Jimena samt fem ungdomar från hemmen, Gabriela, Daisy, Luice, Juan och Rudy, som i dag går på universitet, fick framföra sina hälsningar direkt till alla lärare som var samlade. Det blev en stund där ingen var oberörd när de fick lyssna och se ungdomarna ”live”

Tack alla ni som så hängivet, under flera månader, förberett och arbetat för att genomföra bössinsamlingen och basaren.

Tack också alla ni som kom till basaren på Högalidskolan och visade ert stöd med er närvaro och deltagande under tre intensiva och glädjefyllda timmar.

Ni är alla helt fantastiska!

Alltid för barnens bästa
I FN:s Barnkonvention i artikel 3 står det följande: De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som är bäst för barnet.”

Det handlar om att barnen ska vara högsta prioritet och inget får gå före detta. Deras liv är okränkbart och de har rätt till att få en trygg uppväxt och framtid. Men vi vet alla att så är inte verkligheten runt om i världen. Det är därför Barnens RäddningsArk och andra liknande organisationer finns för att rädda barn i utsatta situationer. De barn som kommer till våra hem har blivit kränkta och utsatta på olika sätt och många gånger under lång tid. Deras liv har varit utan beskydd och hotat deras hälsa, liv och framtid.
Beskyddet för barnen fungerar olika från land till land. När det inte fungerar måste någon agera. Det går inte att vänta på förändringar och ”bättre tider”. Vi som vill och kan måste visa handlingskraft. Det räddar unga liv!

Barnen hjälper också varandra på hemmen
Det har alltid varit vårt mål att skapa våra två hem som en familj. För att lyckas i den uppgiften är det viktigt att barnen känner gemenskap och att de stöttar varandra.

Därför har vi bland annat olika former av aktiviteter där barnen är tillsammans. De har exempelvis grupper där de pratar om olika teman och lär känna varandra, är med på idrottsarrangemang och utflykter.
Att de äldre tar ansvar för de yngre är också otroligt viktigt för trivseln och sammanhållningen i den stora familjen.

Den pågående textil- sömmerskeutbildning för de äldre flickorna är också till nytta för de yngre genom att de syr skoluniformer till dem, men också till sig själva. De skolkläder vi inte kunnat köpa har de själva sytt.

Det finns många exempel på där vi dagligen ser att de äldre hjälper de yngre. I dag har vi flera pojkar och flickor som går på gymnasiet och universitet. De har naturligtvis fullt upp med sina studier, men de tar sig alltid tid att hjälpa de yngre med sina hemuppgifter och andra behov.

Utflykter
Ett annat viktigt arbete för att skapa en god gemenskap på hemmen är att genomföra olika utflykter och fritidsaktiviteter för barnen. Utan tvekan är badutflykterna det mest populära.

Tidigare hade vi lägerverksamhet nere i djungeln, men det har vi fått ställa in genom att det blir för kostsamt att hyra bussar för den långa körningen. Vi hoppas att vi en dag kan uppta resorna och äventyren i djungeln som barnen alltid längtar efter.

 

Omsorg ger trygghet
Omsorgen som barnen får från personalen på hemmen skapar trygghet. När barnen kommer hem från skolan möts de alltid av någon vuxen som tar emot dem och ger dem en kram. Mery och Alejandra är som mammor för flickorna, men som också hjälper dem med hemuppgifter, vägleder dem och uppfostrar dem. Alejandra är textillärare och hon har arbetat på hemmet under många år och stortrivs med flickorna. I december tar nio av de äldre flickorna examen efter två års textilutbildning.

 

 

 

 

 

 

 

Det är otroligt att se med vilken iver de lär sig att sy både till sig själva och till de övriga på hemmet. Alla på hemmen hjälper också till med matlagningen och andra arbetsuppgifter. Det är viktigt att barnen och ungdomarna får lära sig att ta ansvar så att de som vuxna kan stå på egna ben.
Naturligtvis uppstår det konflikter på hemmen, men ledarna jobbar hela tiden för att hitta goda lösningar på de problem som uppstår genom samarbete med barnen.

En stor ekonomisk utmaning för utbildningar
Som för våra egna barn vill vi att barnen i Bolivia skall få den utbildning de själva önskar. Vi har ibland fått höra att vi borde avsluta stödet när barnen fyllt 18 år. Då skall de klara sig själva. Men eftersom vi inte gör så med våra egna barn, varför skulle vi då göra det med barnen vi har ansvar för i Bolivia? Skall inte dessa barn få samma chans till en högre utbildning om de själva vill? Vi har tidigare beslutat oss för ge ungdomarna möjlighet att studera på universitet om de klarar inträdeskraven.
Det innebär samtidigt en stor ekonomisk utmaning och den behöver vi din hjälp för att klara av.

 

 

 

 

 

 

 

Under året har vi haft sju pojkar och sex flickor som studerat på universitet och nästa år är det planerat att ytterligare sex flickor skall börja på universitet. En av grabbarna har avslutat sina studier och börjat arbeta. Vi fick ett ekonomiskt engångsstöd som gjorde att vi klarade av detta år, men till nästa år har vi bara studiestöd för två av flickorna. Det betyder att vi är i ett stort behov av att få in ett studiestöd till ytterligare 16 ungdomar, tio flickor och sex pojkar, under 2019 och framåt.

Mary Luz studerar till arkitekt och berättar själv:
”Jag har valt att studera till arkitekt på universitet eftersom jag är intresserad av yrket. Jag lär mig nu att rita och göra små modeller av hus. Det är inte lätt, men jag studerar även på kvällstid för att klara av det.

Vissa ämnen är svårare än andra, men när jag lyckas med att rita och bygga mina modeller gör det mig glad och lycklig. Det är en dröm för mig som gått i uppfyllelse att jag fått denna möjlighet att förverkliga det jag vill bli och jag hoppas jag skall lyckas”.

 

 

BEHOV

Stöd till utbildning. En investering för framtiden!
Att ge ett ekonomiskt stöd till ungdomarnas yrkesutbildning är att investera i deras liv. Den investeringen skapar en helt annan möjlighet till framtid än de annars skulle haft. I dag har vi ungdomar som bland annat studerar till ingenjör, idrottslärare, arkitekt och socialarbetare

Kanske du också finns som vill vara med och donera en större summa som kommer att gå till fortsatta och framtida studier för ungdomarna på hemmen El Arca och Rosa de Sarón efter gymnasiet.

 

Hjälp Oss Hjälpa Barnen

 

Tack för att du vill vara med och bidra till ungdomarnas studier

Jörgen Wrengbro