Aktuellt

Ett steg vidare i livet!

IMG_5512Vilken högtidsstund och vilken glädje det var när fyra av våra flickor; Norma, Jhoselin, Jessica och Gabriela och två av våra pojkar; Raul och Julian tog sin gymnasieexamen före jul. Det var naturligtvis ett stort och viktigt delmål i deras liv och nu väntar fortsatta studier på universitet eller annan högre utbildning. Vi kan också glädjas över att Jhoselin blev studietvåa i sin kurs och Julian studieetta. Naturligtvis är det också en stor glädje och inspiration för alla de övriga barnen i familjen på El Arca och Rosa de Sarón att se de äldsta lyckas så bra med sina studier och samtidigt är de viktiga förebilder för de yngre.
Efter slutförd examen var det så dags för den efterlängtade glädjefesten för alla med god mat, gratulationer, tal och många grattiskramar.

Vårt långsiktiga arbete med att ge barnen möjlighet till skola och utbildning är avgörande och ger en stabil grund att stå på inför framtiden. Livet som började så illa för våra pojkar och flickor får en fantastisk vändning på våra två hem. De tillhör den nya unga generationen, av utbildade bolivianska ungdomar, som växer upp och kommer att vara en viktig del i landets framtid.

Det är genom ditt stöd och vårt målmedvetna och långsiktiga arbete som resultatet uppnås. Tillsammans har vi en fantastisk möjlighet att ge barnen en ny chans i livet. Nu står vi inför ett nytt år där vi med beslutsamhet och orubblig vilja skall fortsätta att kämpa för att ge barnen den framtid de har rätt till.

Hjälp Oss Hjälpa Barnen