Aktuellt

Den stora familjen har utökats igen!

För ett par veckor sedan fick vi ta hand om ytterligare två barn! Det är två systrar, Giselli och Maria-Christina, som levde på gatan tillsammans med sin mamma. I vårt sista nyhetsbrev, skrev vi om att vi hade 56 syskon på våra hem.

thumb_IMG_7292_1024Nu har den stora syskonfamiljen utökats till 58 barn. Det har varit en inledande tuff process för flickorna att anpassa sig till det nya livet bland alla de övriga flickorna på hemmet, men nu går det betydligt bättre. Personalen gör ett fantastiskt arbete, och även de äldre flickorna på hemmet som tar han om de nya. De tar ett stort ansvar för att Giselli och Maria-Christina skall trivas och ha det bra. De har fått nya kläder och snart skall de också få börja gå i skolan efter en först tid av rehabilitering och anpassning till deras nya situation i livet.

Sammanhållningen mellan flickorna på hemmet är otroligt viktig och vi jobbar hela tiden för att de skall känna att de tillhör en sammansvetsad familj där man hjälps åt. Flickorna själva kallar också hemmet för familjen.

Hjälp Oss Hjälp Barnen